Η ΝΔ για την υπόθεση EXPRESS SERVICE

 

Θέμα: «Προνομιακή Φορολογική μεταχείριση στην εταιρεία EXPRESS SERVICE »
Με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» (27.3.2011), διαφαίνεται ότι υπήρξε μεροληπτική και προνομιακή φορολογική μεταχείριση υπέρ συγκεκριμένης επιχείρησης και συγκεκριμένου επιχειρηματία, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Με ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος Υπουργός διαψεύδει το δημοσίευμα και διαβεβαιώνει ότι όλα έγιναν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά σχετικά με την ορθότητα των ισχυρισμών της ανακοίνωσης του Υπουργού.
Επειδή, το θέμα που προκύπτει είναι σοβαρό και πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις που να επιβεβαιώνουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.


Επειδή, με το Ν.2523/1997 περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια η διαδικασία βάση της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να προβαίνει στην άρση δέσμευσης λογαριασμών.
Επειδή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνονται σκιές.

 ΕΡΩΤAΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Πόσα οφείλουν σήμερα στο Ελληνικό Δημόσιο, είτε με τη μορφή φόρων (εισοδήματος, ΦΠΑ, μισθωτών υπηρεσιών κ.α.), ασφαλιστικών εισφορών, κάθε μορφής τελών οι κάτωθι εταιρείες: EXPRESS SERVICE, EXPRESS SERVICE A.E., ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ;
  2. Ήταν, ο κ. I. Ραπτόπουλος, αυτουργός, συνεργός, συνένοχος ή εκπρόσωπος των εταιρειών αυτών ή είχε ιδιότητα που να προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.2523/1997, όταν δημιουργήθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων  ;
  3. Ποιες είναι οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου στις παραπάνω επιχειρήσεις και με βάση πια απόφαση ;
  4. Σύμφωνα, με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών οφείλονται από το δημόσιο προς την ατομική επιχείρηση 27 εκατ. € από Φ.Π.Α.. Το ποσό αυτό οφείλεται στην επιχείρηση ή στους συνδρομητές της που το κατέβαλλαν ως μη όφειλαν ;
  5. Υπήρξε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για άρση των μέτρων διασφάλισης συμφερόντων του δημοσίου και αν ναι πότε για πιο λόγο ;

 Ο Ερωτών Βουλευτής
Ιωάννης Βρούτσης
Βουλευτής Κυκλάδων