Κινητοποίηση για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Πάρου – Αντιπάρου

Από τις 12:00 ώρα έχουν ξεινήσει οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των κατίκων Πάρου και Αντιπάρου για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας>
Νεότερα σε λίγο.