ΗΑΤΤΑ: Ολοκληρωμένο πλέγμα κινήτρων για την ανάκαμψη του Ελληνικού τουρισμού

 

Με δελτίο τύπου ο ΗΑΤΤΑ χαιρετίζει την απόφαση για την απαλλαγή πληρωμής τελών προσγείωσης, απογείωσης και παραμονής αεροσκαφών στους κρατικούς αερολιμένες, από 1ης Απριλίου 2011 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011. Η κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή, ανταποκρίνεται στο αίτημα του τουριστικού κόσμου και αποδεικνύει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον ελληνικό τουρισμό. Η ανάκαμψη, όμως, του τουρισμού της Ελλάδας πρέπει να στηριχθεί σε σειρά ολοκληρωμένων αναπτυξιακών μέτρων και κινήτρων, που θα δώσουν ώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά.


Ο ΗΑΤΤΑ θεωρεί ότι η υποστήριξη της θαλάσσιας σύνδεσης της χώρας μας και του θαλάσσιου τουρισμού, μπορούν να αποτελέσουν, παράλληλα, ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και με επιστολή του στους αρμόδιους Υπουργούς, ζητά να προωθηθεί ανάλογη ρύθμιση, δηλαδή απαλλαγή πληρωμής τελών στα λιμάνια, με προτεραιότητα στους διεθνείς λιμένες της χώρας, οι οποίοι διασυνδέουν την Ελλάδα με τις τουριστικές αγορές του εξωτερικού ((Πάτρα, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, κλπ), αλλά και στους λιμένες υποδοχής κρουαζιέρας (ενδεικτικά αναφέρουμε: Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Βόλο, Ηράκλειο, Χανιά, κλπ). Με την υιοθέτηση της πρότασης αυτής, η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κινήτρων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος της διεθνούς τουριστικής αγοράς.