Στις Βρυξέλλες ο υφυπουργός και βουλευτής Κυκλάδων ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας

 

Για την τελική διαπραγμάτευση του προγράμματος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» 2009-2014, βρέθηκε στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτης Ρήγας. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 77.678.719 ευρώ και χρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85%, από τις ονομαζόμενες δωρήτριες χώρες (Νορβηγία (95%), Λιχτενστάιν, Ισλανδία) και, κατά 15%, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα του Ε.Ο.Χ πρόκειται να χρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν στην προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και ειδικότερα του θαλάσσιου, στην κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην κοινωνία των πολιτών, όπως εκφράζεται μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στην αντιμετώπιση προβλημάτων ασύλου και μετανάστευσης και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης συμφωνήθηκαν οι διαδικασίες, οι διαχειριστικοί φορείς και το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.
Ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ρήγας, διαβεβαίωσε τους εταίρους μας στον Ε.Ο.Χ ότι η νέα προγραμματική περίοδος θα διέπεται από διαφάνεια, αξιοπιστία και συνέπεια ως προς την επιλογή και την υλοποίηση των έργων του προγράμματος και ότι δε θα επαναληφθούν οι αστοχίες και οι παρατυπίες του παρελθόντος. Το πρόγραμμα του Ε.Ο.Χ προσφέρεται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον νησιωτικό χώρο και ειδικότερα στην πολυνησιακή περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, όπου το ενδιαφέρον για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι έντονο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με διαδικασίες απόλυτης δημοσιότητας, διαχωριστικής διαφάνειας και αξιοπιστίας. Υπολογίζεται ότι η έναρξη των πρώτων δράσεων θα γίνει προς το τέλος του 2011.