Σημαντική μείωση δαπανών στη χρήση κρατικών οχημάτων

 


Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη καθηκόντων από την παρούσα κυβέρνηση, με ευθύνη του υπουργείου εσωτερικών είχε αναληφθεί πρωτοβουλία για την περιστολή των δαπανών από την χρήση των κρατικών αυτοκινήτων που κινούνται υπό την εποπτεία του υπουργείου εσωτερικών. Σήμερα από το γραφείο τύπου του υπουργείου εσωτερικών δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ενός έτους λειτουργίας των μέτρων. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«Ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ.  Ν. Ραγκούσης, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του έτους 2010 για τη μείωση των δαπανών σε καύσιμα, ανταλλακτικά και επισκευές των κρατικών αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούνται από τα μέλη της κυβέρνησης καθώς και από άλλους κρατικούς αξιωματούχους, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:
Η κατανάλωση βενζίνης διαμορφώθηκε από 389.289 λίτρα το 2009 σε 128.020 λίτρα το 2010, μειωμένη κατά 67,1% %.
Οι δαπάνες για ανταλλακτικά και επισκευές διαμορφώθηκαν από 677.184 ευρώ το 2009 σε 173.600 ευρώ, ποσοστό μείωσης 74,3 %».
Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία, σε σύγκριση και με τα προηγούμενα έτη 2007 και 2008.                                                                                                                                                                                                                                             

α/α      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΣ 2007 ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

2009-2010

1 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 496.392 448.572 520.873 130.469 74,9%
2 Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων 180.338 129.431 156.311 43.131 72,4%
  ΣΥΝΟΛΑ 676.730 578.003 677.184 173.600 74,3%
3 Αναλωθέντα καύσιμα

σε λίτρα

421.968 383.131 389.289 128.020 67,1%