Η συγκρότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που βρίσκονται οι υπηρεσίες της, Δ/νσεις και τηλέφωνα

 

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φ. Χατζημιχάλης

Με δελτίο τύπου δημοσιοποιήθηκε σήμερα η κατάρτιση και διανομή των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην περιοχή ευθύνης της με διευθύνσεις και τηλέφωνα. Θυμίζουμε ότι ο θεσμός δημιουργήθηκε με το νόμο «Καλλικράτης» και αποτελεί τον εποπτικό άξονα του Κράτους και τον μηχανισμό εφαρμογής περιφερειακών πολιτικών της κυβέρνησης στις 7 υποδιαιρέσεις της  χώρας. Ακολουθεί η σχετική κατάσταση:

«ΘΕΜΑ: Γενικές Δ/νσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Όπως γνωρίζετε, με το Νόμο 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 6, συστάθηκε, μεταξύ άλλων, και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.Βάσει του Π.Δ. 143/27.12.2010 περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», δημιουργούνται στην εν λόγω Αποκεντρωμένη Διοίκηση τρεις Γενικές Διευθύνσεις:

 • Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, η οποία συγκροτείται από τις εξής Δ/νσεις: 
 1. Δ/νση Εσωτερικών  (Πειραιάς)
 2. Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων  (Πειραιάς)
 3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
 4. Δ/νση  Διοικητικού – Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
 5. Δ/νση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης  & Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
 6. Δ/νση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης  & Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)
 • Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία συγκροτείται από τις εξής Δ/νσεις:
  1. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
  2. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
  3. Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
  4. Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
  5. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου  (Πειραιάς)

 Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Γενική Δ/νση υπάγονται έως τις 30.06.2011 οι Δ/νσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙ.ΣΑ), Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.), Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) και Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), των οποίων οι αρμοδιότητες από την 01.07.2011, μεταφέρονται στις Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.

 • Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία συγκροτείται από τις εξής Δ/νσεις:                  
 1. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (Πειραιάς)
 2. Δ/νσεις Δασών Ν. Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου  
 3. Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
 4. Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)

  Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις έχουν τοποθετηθεί οι παρακάτω Προϊστάμενοι:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Βασιλική Μπαλάσκα Νικήτα 6-8 Πειραιάς

18531

213 1618119

Fax:

210 4221017

 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ευστράτιος

Δουλδούρης

Νικήτα 6-8 Πειραιάς

18531

213 1618115

Fax:

210 4221017

 
ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Νικόλαος Θεοδωρίδης Νικήτα 6-8 Πειραιάς

18531

213 1618114

Fax:

210 4221017

gdd@apdaigaiou.gov.gr

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Εσωτερικών (Πειραιάς)  Ειρήνη Πετράκη Νικήτα 6-8 Πειραιάς

18531

213 1618141

Fax:

210 4221017

e.petraki@apdaigaiou.gov.gr
Διοικητικού– Οικονομικού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)  Ευάγγελος Καλαϊτζής Κουντουριώτη 77

81100 Μυτιλήνη

22513 50811

Fax:

22510 44986 & 47956

 
Διοικητικού -Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη) Σπυρίδωνας Πλιάτσικας Επτανήσου 35 Ερμούπολη

84100 Σύρος

22810 85064

Fax:

22810 85090

 
Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης & Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Παναγιώτης Αυγουστής Σμύρνης 1

81100 Μυτιλήνη

22510 25354

Fax:

22510 37267

pvadam@otenet.gr
Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης & Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος) Πετρούλα Αποστολάκη Ηρώων Πολυτεχνείου 28-30

85100 Ρόδος

22410 43220

22410 28149

22410 75749

Fax:

22410 20707

apostolaki@rsa.gr
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Ιωάννης Καρατζάς Ικτίνου 2

81100 Μυτιλήνη

22510 47622

Fax:

22510 37464

pvadpexo@otenet.gr
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)

 

Πολύκαρπος Πολυχρονάκης Επτανήσου 35 Ερμούπολη

84100 Σύρος

2281360263-4

Fax:

22810 85090

& 88750

 
Υδάτων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Ευάγγελος Κοντής Κουντουριώτη 79

81100 Μυτιλήνη

2251350961-2

Fax:

22510 37258

pvadyp@otenet.gr
Υδάτων Νοτίου Αιγαίου

(Ερμούπολη)

Ηλίας Νόκας – Ζωγράφος Επτανήσου 35

Ερμούπολη

84100 Σύρος

22810 98828

Fax:

22810 98815

dydanaigaio@gmail.com
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Κορνηλία Βαϊκούση Καβέτσου 12

81100 Μυτιλήνη

22510 27662

Fax:

22510 27973

pvadsa@otenet.gr
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη) Ελευθέριος Καστρίσιος Επτανήσου 35 Ερμούπολη

84100 Σύρος

22813 60284

Fax:

22810 85440

elefkast@notioaigaio.gov.gr
Δημοσίων Έργων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Βιργινία Καραχάλια Κουντουριώτη 79

81100 Μυτιλήνη

2251350930-7

Fax:

22510 41920

pvadeke@otenet.gr

pvadde@northaegean.gr

Δημοσίων Έργων Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη) Δημήτριος Δρυμπέτας Επτανήσου 35

84100 Ερμούπολη

Σύρος

2281098823-4

Fax:

22810 86254

dde@notioaigaio.gov.gr
Ελέγχου Κατασκευής Έργων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Μιχαήλ Χατζάρας Κουντουριώτη 79

81100 Μυτιλήνη

2251041920

(τηλ. και fax)

pvadeke@otenet.gr
Ελέγχου Κατασκευής Έργων Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη) Νικηφορούλα Γεραγάλα Σάκη Καράγιωργα & Βαρδάκα

84100 Ερμούπολη

Σύρος

22810 77001

Fax:

22810 88750

22810 86254

 
Ελέγχου Συντήρησης Έργων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος) Ιωάννης Παπαδόπουλος Πλατεία Ελευθερίας 1

85100 Ρόδος

22410 43235

Fax:

22410 23270

dese@rsa.gr
Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Μερόπη Κυδωνιάτου Κουντουριώτη 79

81100 Μυτιλήνη

22513 50870

Fax:

22510 37268

pvaddasp@otenet.gr
Δασών Ν. Δωδ/σου (Ρόδος) Αικατερίνη Μπαλατσούκα Γεωργίου Μαύρου 2

Κτήριο Ζέφυρος

85100 Ρόδος

22410 43680

22410 43692

Fax:

22410 20674

d.dason@gmail.com
Δασών Ν. Κυκλάδων (Ερμούπολη) Άρτεμις Αλεξιάδου Επτανήσου 35

84100 Ερμούπολη

Σύρος

22810 79169

22810 85509

22810 82281

Fax:

22810 81651

a.alexiadou@notioaigaio.gov.gr
Δασών Ν. Λέσβου (Μυτιλήνη) Φώτιος Κράλλης Κουντουριώτη 79

81100 Μυτιλήνη

22513 50900

22513 50906

Fax:

22510 45297

22510 21624

pvaddasl@otenet.gr
Δασών Ν. Σάμου (Σάμος) Ζωή Κινιαζοπούλου Δερβενακίων 8

83100 Σάμος

22730 27435

Fax:

22730 24923

pvaddass@otenet.gr
Δασών Ν. Χίου (Χίος) Κων/νος Μπέλλας Γ. Βερίτη 27

82100 Χίος

22710 40193

22710 43333

Fax:

22710 44277

pvaddasx@otenet.gr

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΩΤΗΣ  ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ»