Η ΝΔ για ειδικές κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης


Η Υπεύθυνη του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Τουριστικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας κα Όλγα Κεφαλογιάννη, και η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιβαλλοντικής Πολιτικής κα Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου προέβησαν, σήμερα, από κοινού στην ακόλουθη δήλωση, αναφορικά με τη στήριξη του οικολογικού τουρισμού με ταυτόχρονη ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινωνιών:
«Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες έτσι ώστε, οι τοπικές κοινωνίες που βαρύνονται από τις επιπτώσεις της φύλαξης της Βιοποικιλότητας, να στηριχθούν για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού στην περιοχή τους. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας. Επιπλέον, πρέπει να κατατεθεί άμεσα νομοσχέδιο για την οργάνωση του οικολογικού τουρισμού, καθώς είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού παγκοσμίως και χρησιμοποιείται διεθνώς ως μια από τις καλύτερες στρατηγικές προστασίας των οικοσυστημάτων. Η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού απαιτεί τη διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και τη διατήρηση της φύσης σε άριστη κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζονται όροι αειφορίας και επανεπένδυσης. Πολλές χώρες έχουν βασίσει σημαντικό μέρος της ανάπτυξής του στον οικολογικό τουρισμό».