Δράσεις για μετά το 2013 που αφορούν και τα νησιά μας


Από το γραφείο τύπου του υφυπουργού ανάπτυξης και βουλευτή Κυκλάδων κ. Π. Ρήγα δημοσιοποιήθηκε το δελτίο τύπου που ακολουθεί και το οποίο αφορά σε δράσεις που αναπτύσσονται εκ μέρους της χώρας μας στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές συνοχής και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις που θα αποφασιστούν τώρα για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν το 2013. Πρόκειται για τα χρόνια μετά το τέλος του 4ου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που ήδη τρέχει για την πατρίδα μας:

«Θέμα: Ειδική μέριμνα για τις νησιωτικές περιοχές στις επίσημες προτάσεις της χώρας μας για την Πολιτική της Συνοχής
Στις 31 Ιανουαρίου 2011, ολοκληρώθηκε η ανοιχτή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των συμπερασμάτων της 5ης Έκθεσης Συνοχής, που αφορούν στη μελλοντική Πολιτική Συνοχής για την περίοδο μετά το 2013.  Η Ελλάδα, δια του αρμόδιου για θέματα Πολιτικής Συνοχής Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υπέβαλε τις θέσεις της σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων

, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις που διαμορφώθηκαν από Υπουργεία, Περιφέρειες και φορείς, σε συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Παναγιώτη Ρήγα. Ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, είναι και το θέμα που αφορά στην πολιτική που θα ακολουθηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των οξυμένων και μόνιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά λόγω και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους.

Ειδική μέριμνα για τις νησιωτικές περιοχές

Το Υπουργείο, φρόντισε να αναδείξει  μερίμνησε για την ανάδειξη του θέματος αυτού, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά θέσεις με στόχευση την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη του άρθρου 174 της Συνθήκης, το οποίο αναγνωρίζει τις υπαρκτές και ποικίλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές, όπως τα νησιά, στην αξιοποίηση ευκαιριών για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Για την περαιτέρω ανάδειξη του θέματος της νησιωτικότητας, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνεργαζόμενο στενά με το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, υπέβαλε παράλληλα στη διαβούλευση και  Ειδικό Σημείωμα για τις Νησιωτικές Περιοχές.

Παναγιώτης Ρήγας: «στόχος μας η διασφάλιση αυξημένων πόρων για την ανάπτυξη των νησιών μας»

Μεταξύ των προτάσεων της ελληνικής πλευράς, ο κ. Παναγιώτης Ρήγας αναφέρει χαρακτηριστικά τη συμπερίληψη των νησιωτικών Περιφερειών στον προτεινόμενο από την Επιτροπή ενδιάμεσο στόχο μετάβασης, που θα διασφαλίζει αυξημένους πόρους και τύπους δράσεων προς υλοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των νησιών, μέσω του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».