Το Περιφερειακό Συμβούλιο της 31/01 από την πλευρά του συνδυασμού «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό»


Ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποίησε τις απόψεις του για την συνεδρίαση της 31/01 του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στην Σύρο, δημοσιοποίησε ο συνδυασμός «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό» με επικεφαλής τον Ν. Συρμαλένιο, στέλεχος του ΣΥΝ. Ακολουθεί το κείμενο:

 

 

 

 

 

«Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στη Σύρο και πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έγινε σύντομη ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη για τις καταστροφές και τις πλημμύρες από την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ρόδο, Κώ και Άνδρο και αναφέρθηκαν τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών. Στο θέμα αυτό τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων και συμφωνήθηκε να υπάρξει ειδική συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση για την πολιτική προστασία και τις πολιτικές πρόληψης.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της παράταξης μας Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος Χρυσαφίδης ζήτησαν  απαντήσεις σε έξι (6) θέματα που είχαν θέσει σε επιστολή τους, σχετικά με τη λειτουργία του περ. συμβουλίου και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης συνολικά, που απορέουν από την εφαρμογή του νόμου. Τα θέματα αυτά αφορούν: α) τον κανονισμό λειτουργίας του π.σ. β) τη διευκόλυνση λειτουργίας των παρατάξεων  γ) την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακούς συμβούλους δ) τη συγκρότηση των δύο θεματικών επιτροπών ε) τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης και την ανάδειξη του περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη στ) τον Οργανισμό και τα προβλήματα των εργαζομένων. Στις απαντήσεις του, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι βρισκόμαστε στο στάδιο προσαρμογής που θα μας πάει μέχρι το καλοκαίρι, ότι στα περισσότερα θέματα υπάρχουν ασάφειες ως προς την εφαρμογή τους και ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή και του Υπουργείου Εσωτερικών για συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Για τον Κανονισμό λειτουργίας ανέφερε ότι, γίνεται ήδη διαβούλευση και ότι ζητά από τις παρατάξεις να του κατατεθούν προτάσεις, ενώ για τον Οργανισμό είπε ότι, θα προχωρήσουμε σε τροποποίηση τους αμέσως επόμενους μήνες. Τέλος για τη διευκόλυνση λειτουργίας των παρατάξεων, ανέφερε ότι στη Σύρο υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες ανεύρεσης χώρων, ενώ για τη Ρόδο ότι ήδη έχουν διατεθεί χώροι για τη μείζονα και την α΄ελάσσονα αντιπολίτευση, κάτι το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε.

Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι εκπρόσωποι μας τοποθετήθηκαν:
α)
σχετικά με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της έγκρισης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Οικονομική Επιτροπή, εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους, με το σκεπτικό ότι, το περιβάλλον αποτελεί βασική παράμετρο της βιώσιμης ανάπτυξης και κατά συνέπεια δεν μπορεί το περ. Συμβούλιο να παραγκωνίζεται και να υποκαθίσταται από την οικονομική επιτροπή, στην οποία επιπλέον δεν συμμετέχουν δύο παρατάξεις. Για την αντιμετώπιση του όγκου των μπε και την ταχεία διεκπεραίωση τους, αντιπροτείναν ως λύση τη συγκρότηση θεματικής επιτροπής για το περιβάλλον με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία.
β)
σχετικά με την εκπροσώπηση του συμβουλίου στις διάφορες επιτροπές, ψήφισαν λευκό, ενώ υπερψήφισαν τους αντιπροσώπους στις επιτροπές των λιμανικών αρχών (χαρακτηρισμού αιγιαλού και παραλίας, ανέλκυσης και απομάκρυνσης ναυαγίων κλπ), διότι υπήρξε αντιπροσωπευτικότητα από όλες τις παρατάξεις. Στη σχετική επιτροπή της περιφερειακής ενότητας Μήλου, ορίστηκε ως αναπληρωματικός μέλος ο Παύλος Χρυσαφίδης
γ)
σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης μελέτης στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των Κυκλάδων στο Ινστιτούτο περιφερειακής ανάπτυξης του Παντείου πανεπιστημίου, καταψήφισαν την πρόταση, με το σκεπτικό ότι, όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί ανάλογες μελέτες από την Αναπτυξιακή Εταιρεία, το Επιμελητήριο κλπ, που θα έπρεπε να αξιολογηθούν, πριν αναθέσουμε εξ αρχής μια μελέτη της τάξης περίπου των 100 χιλ. Ευρώ. Στην πρόταση του Περιφερειάρχη για αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών από το ίδιο το Ινστιτούτο, αντιπροτέιναν την Οικονομική Επιτροπή, διότι δεν είναι δυνατόν ο αξιολογητής να είναι ο ίδιος ανάδοχος.
δ)
σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού, συμφώνησαν με το σκεπτικό ότι, ούτως ή άλλως, η υποστελέχωση των υπηρεσιών είναι μεγάλη, όμως θα πρέπει στη διαδικασία έγκρισης του νέου Οργανισμού με τη συμμετοχή και των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων, να διεκδικήσουμε πληρότητα με μόνιμες θέσεις εργασίας, αφού καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
ε)
σχετικά με τις εκτός έδρας συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, συμφώνησαν απόλυτα με τη διεξαγωγή τους και μάλιστα με προγραμματισμό για όλα τα νησιά, αλλά όχι με εξουσιοδότηση στο προεδρείο, αλλά κατόπιν απόφασης από το περ. Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίαση, όπως και έγινε δεκτό. Τέλος, σχετικά με το εκτός ημερήσιας θέμα που συζητήθηκε κατόπιν πρότασης της Αντιπεριφερειάρχη κ. Σώζου, για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, για δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού στο Ν. Αιγαίο, προϋπολογισμού 750.000 €, ψήσισαν λευκό, με το σκεπτικό ότι, παρά το ενδιαφέρον του θέματος, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αβίαστα σε μια πρόταση με τόσο μεγάλο ύψος προϋπολογισμού, όσο και αν οι προθεσμίες υποβολής στο συγκεκριμένο άξονα είναι ασφυκτικές. 1/2/2011″

Συνάντηση με τους συλλόγους των εργαζομένων στην πρώην Ν. Α. Κυκλάδων και στην πρώην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

«Πριν από τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου οι εκπρόσωποι μας Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος Χρυσαφίδης, συναντήθηκαν με εκπροσώπους των συλλόγων των εργαζομένων στην πρώην Ν.Α.Κ. και στην πρώην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με τους οποίους είχαν εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προβλήματα των υπαλλήλων στην πρώτη φάση εφαρμογής του Καλλικράτη. Από τη συζήτηση προέκυψαν πληθώρα προβλημάτων που αφορούν είτε τον Οργανισμό (π.χ. έλλειψη Τμημάτων Περιβάλλοντος στις επι μέρους περιφερειακές ενότητες), είτε στην τοποθέτηση των προϊσταμένων (ελλείψει ειδικοτήτων και αντίστοιχων βαθμών), είτε με την ασάφεια με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων. Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει με την απώλεια μισθού της τάξης των 210 € μικτά, σε όσους υπαλλήλους μετατάσσονται από την πρώην κρατική στην αιρετή Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, διότι παρά την αρχική πρόβλεψη του Καλλικράτη, τελικά με νόμο του Δεκεμβρίου του 2010 (ν. 3899), καταργείται η προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχών που είχαν οι υπάλληλοι στις προηγούμενες υπηρεσίες τους.
Οι εκπρόσωποι της παράταξης μας, δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και ότι θα υπερασπίσουν τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας και αναθεώρησης του νέου Οργανισμού».