Πρόγραμμα για τις αποχετεύσεις και τα λύματα μικρών νησιών

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φ. Χατζημιχάλης

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για έργα αποχετευτικών δικτύων. Η προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και αφορά κυρίως μικρά νησιά, όπως την Αντίπαρο. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτης Χατζημιχάλης ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στον τομέα Επεξεργασίας Υδάτων – Λύματα.
Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στους Δήμους των Μικρών Νησιών & των Περιοχών Χαμηλής Οικονομικής Ανάπτυξης  καθώς και στην “Εγνατία Οδός ΑΕ” για την υποβολή προτάσεων έργων :

  • Κατασκευής, επέκτασης,  βελτίωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
  • Κατασκευής, αντικατάστασης, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης,  ακαθάρτων και όμβριων

Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη αναγκών σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων με έντονες τουριστικές και οικιστικές πιέσεις λόγω των οποίων υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται σε 8.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους».