Γκάφα «εμπείρων»

Θα ξαναέρθουν στο δημοτικό συμβούλιο όλα τα θέματα που αφορούν
στις συστάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου
όπως ΚΔΕΠΑΠ κλπ. αφού όλες οι αποφάσεις είναι λάθος!
Αιτία είναι η «εμπειρία» και η «ικανότητα» του δημάρχου κ. Βλαχογιάννη (όπως
ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του προεκλογικά) ο οποίος έκανε δική του ερμηνεία
στον νόμο μετά από τόσα χρόνια και αποφάσισε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο
ότι τον πρόεδρο του κάθε νομικού προσώπου, δεν τον ψηφίζει το δημοτικό
συμβούλιο, αλλά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την συνεδρίαση τους.