ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 δύο νέα έργα για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Νομό Δωδεκανήσου και το Νομό Κυκλάδων, με συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκ. €.
Πρόκειται για τα εξής έργα:

«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο», προϋπολογισμού 2 εκ. €
Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού

  • για τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και τη Σύρο
  • για τη δικτύωση και την αντικατάσταση εξοπλισμού σύνδεσης των απομακρυσμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου με τον κεντρικό κόμβο κάθε μονάδας μέσω δικτύων οπτικών ινών στη Ρόδο και τη Σύρο και
  • για τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις των απομακρυσμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου με τον κεντρικό κόμβο.

Επιπλέον προβλέπεται η αντιμετώπιση βλαβών και η αναβάθμιση της τηλεφωνίας, η προμήθεια κεντρικού συστήματος τηλεομοιοτυπίας με δυνατότητα παραλαβής/αποστολής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η δημιουργία περιφερειακού μηχανογραφικού κέντρου με ισχυρή υπολογιστική και μεγάλη αποθηκευτική υποδομή και χρήση τεχνολογίας εικονικών μηχανών για αυξημένη παραγωγικότητα και διαθεσιμότητα.
«Αποκατάσταση κτιρίου Β’ κτιριακού συγκροτήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» προϋπολογισμού 9,5 εκ. €

Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση παραδοσιακού τριώροφου κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου που βρίσκεται στην Ρόδο, το οποίο παρουσιάζει φθορές λόγω παλαιότητας αλλά και των προβλημάτων που προέκυψαν από σεισμούς.
Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν κυρίως τη στατική ενίσχυση του κτιρίου, τις διαρρυθμίσεις των χώρων σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώρους υγιεινής και γραφεία καθηγητών, καθώς και την εγκατάσταση νέων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ εξωτερικά θα διατηρηθεί η υπάρχουσα τεχνοτροπία σοβατίσματος του κτιρίου. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.