Δυναμικά ο Δήμος Αντιπάρου

Πολύ δυναμικά «μπαίνει» ο πρώτος Δήμαρχος Αντιπάρου κ. Γ. Λεβεντάκης στην νέα δημοτική περίοδο, αφού την πρώτη εβδομάδα της θητείας του εμφανίζεται να οργανώνει δύο δημοτικά συμβούλια και μάλιστα το δεύτερο που είναι και μονοθεματικό αφορά τον προϋπολογισμό.
Εάν ο κ. Λεβεντάκης παρουσιάσει προϋπολογισμό στον οποίο θα υπολογίζονται οι ανάγκες του νησιού υπό τις προϋποθέσεις του «Καλλικράτη» και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, τότε, εκτός του ότι θα είναι ο πρώτος «μικρός» Δήμος η Αντίπαρος στις Κυκλάδες που υποβάλει προϋπολογισμό για έγκριση (και ίσως και πρώτος στο σύνολο των Δήμων του νομού), θα είναι και ο πρώτος Δήμαρχος που θα δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι οι «μικροί» Δήμοι έχουν ελπίδες να κρατήσουν την αυτονομία τους.
Παραθέτουμε τις προσκλήσεις για τα δύο δημοτικά συμβούλια:

Α) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 «περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Πέμπτη 06 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Ενημέρωση Δημάρχου από την παραλαβή για την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου.
  • Προσωρινή τήρηση Ο.Ε.Υ
  • Ορισμός τακτικού διαχειριστή με αναπληρωτή στους τραπεζικούς οργανισμούς
  • Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος
  • Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου και Δημ .Συμβούλου στη Σύρο
  • Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου έτους 2010 στο έτος 2011

Β) Προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου το Σάββατο 08 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ψήφιση – έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011