Μήνυμα των Χριστουγέννων Σεβασμιώτατου Καλλίνικου Παροναξίας

 

Χριστούγεννα 2010

Η κεντρική αλήθεια που σηματοδοτεί και διαποτίζει την Γέννηση του Χριστού μας είναι η ανατολή του Φωτός. Ανατολή και φως είναι έννοιες τόσο αλληλοεξαρτώμενες ώστε σχεδόν να ταυτίζονται. Δεν υπάρχει ανατολή χωρίς φως και αντίστροφα. Αυτό το φως που ανατέλλει κάθε μέρα είναι πηγή ζωής, πηγή δημιουργίας, πηγή χαράς. Αν θα μπορούσαμε να σκεφθούμε ότι θα υπάρξει μια μέρα που δεν θα ανέτειλε ο ήλιος, τότε θα μας κυρίευε η απελπισία. Το σκοτάδι είναι πάντα ανεπιθύμητο και αποκρουστικό.

Ως φως «έλαμψε τω κόσμω» και ο Κύριός μας και μάλιστα «φως το της γνώσεως». Είναι δηλαδή το φως που οδήγησε τους ανθρώπους στην γνώση του αληθινού θεού.  Ο Χριστός μας έρχεται στη γη «συγκαταβαίνων τω γένει των ανθρώπων». Το σκοτάδι το πηχτό και ανυπόφορο διαλύεται με την Γέννησή του. Ο Χριστός πλημμυρίζει τα σύμπαντα από το δικό του υπερκόσμιο και άκτιστο φως. Το φως το αληθινό λάμπει και φωτίζει. Η αλήθεια φανερώνεται και λυτρώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα». Αυτή είναι η αντικειμενική και αναντίρρητη πραγματικότητα.

Εύχομαι σε όλες και όλους, αλλά ιδιαίτερα στους αδελφούς μας τους ασθενείς ή τους δοκιμαζόμενους από πένθος ή ανέχεια, τους αποδήμους ή τους ταξιδεύοντες στις θάλασσες, τους εγγύς και τους μακράν, τους απανταχού της γης Ναξίους, Παρίους και Αντιπαρίους, «το φως το της γνώσεως» του Εναθρωπήσαντος Κυρίου Ιησού να φωτίζει πάντοτε την ζωή και τα έργα σας και η Χάρις του να σας χαρίζει υγεία και μακροημέρευση.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!
Ευφρόσυνο και ειρηνικό το νέο έτος 2011!
Με την αγάπη του Γεννηθέντος Κυρίου μας
+ ο Παροναξίας Καλλίνικος