Πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβολίου

Στις 3 Ιανουαρίου 2011, στις 13:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης της Σύρου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο συμβούλιο, του πρώτου εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
α) εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία,
β) εκλογή 8 τακτικών και 8 αναπληρωματικών συμβούλων για την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας. Η ψηφοφορία είναι μυστική μεταξύ των μελών του συμβουλίου.
Αρνητικά σχόλια προκάλεσε η αναφορά εντός της πρώτης πρόσκλησης για το Περιφερειακό Συμβούλιο με ειδική μνεία ότι αυτό συγκαλείται στην Σύρο την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα εξαιτίας «ανυπέρβλητου συγκοινωνιακού κωλύματος». Με λίγα λόγια, ο πρώτος σε ψήφους περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού του κ. Μαχαιρίδη, Δωδεκανήσιος κ. Δ. Κραμαστινός, σχολιάζει αρνητικά τα προβλήματα που δήθεν επιφέρει για την συνεδρίαση η εκ του νόμου έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται στις Κυκλάδες.