Για το Νηπιαγωγείο Μάρπησσας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου κ. Βασιλείου Μπρακουμάτσου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα 23/12 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο «Διαμόρφωση – επέκταση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας Πάρου», προϋπολογισμού 465 χιλ. €. Μετά τις προβλεπόμενες οικοδομικές εργασίες, την αντικατάσταση όλων των παλαιών κουφωμάτων, του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και η κατασκευή νέων χώρων υγιεινής και υποδοχής, θα παραδοθεί για χρήση ένα το κτίριο συνολικού εμβαδού 118 τ.μ. που θα έχει όλες τις προδιαγραφές για τη στέγαση ενός σύγχρονου Νηπιαγωγείου. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.