Ορκωμοσία τυπική, εκτός αν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου

 


Πρόσκληση για την ορκωμοσία του δημοτικού συμβουλίου Πάρου δημοσιοποίησε ο νυν δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννης για τις 31/12/10.
Στο κείμενο της πρόσκλησης ο κ. Βλαχογιάννης καταγράφει την φράση «Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 15ΕΠ/2010 […]».
Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή έχει εκδοθεί από το Πρωτοδικείου Σύρου πριν την εκδίκαση στις 17/12 των ενστάσεων κατά του εκλογικού αποτελέσματος που υπέβαλέ η παράταξη «Πάρος ΑΞΙΑ» και συνεπώς η επικύρωση αυτή δεν αφορά και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο την απόφαση του Eκλογοδικείου που αναμένεται.
Τέλος, η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι οι διαδικασίες ορκωμοσίας, εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου…

και μελών της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής γίνονται κανονικά με βάση την πρώτη απόφαση του Πρωτοδικείου, και στην περίπτωση νεότερης απόφασης του Εκλογοδικείου και ανατροπής του αποτελέσματος, γίνονται οι σχετικές αντικαταστάσεις υπέρ της νέας δημοτικής αρχής, άμεσα.
Στην περίπτωση της Πάρου, υπάρχει μία περίπτωση να μην χρειαστούν όλα τα παραπάνω, εάν η απόφαση που αναμένεται εκδοθεί, έστω και την 31η Δεκεμβρίου του 2010 το πρωί.
Η διαδικασία ανάδειξης προεδρείου δημοτικού συμβουλίου και επιτροπών έχει ορισθεί για τις 2 Ιανουαρίου 2011.
Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης:
«Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής»

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 15ΕΠ/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου όπως διορθώθηκε από την υπ’ αρίθμ. 31ΕΠ/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄87, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») ορκωμοσία, στο Δημοτικό κατάστημα, σε δημόσια συνεδρίαση, στις 31/12/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄.