ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου |

————————————————————————

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής |

————————————————————————-
• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. |

———————————————————————-

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π | 

 

———————————————————————–

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου |
———————————————————————–

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς |

———————————————————————–

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας |

———————————————————————–

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |

———————————————————————

• ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου |

 

————————————————————————

• ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Οικονομική Επιτροπή |

 

 bannerA300X250